งานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี IndTech Forum 2016 ณ จังหวัดอยุธยา

บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดสัมมนา IndTecc Forum 2016 ให้กับบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี ในหัวข้อ “การบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุดในยุค Industrial 4.0” และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย Bio Technology โดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท คีนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยได้มีแบรนด์สินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอันทันสมัยมากมาย อาทิ YAMAHA, ISB, Mitsubishi, KEEEN, Cognex, NBK, Bando, Apiste, Nitto, Koganei, Oriental Motor, KHK, Toyo Denki และแบรนด์อื่น ๆ มากกว่า 30 แบรนด์

และในงาน IndTech Forum ครั้งนี้นอกจากจะมีแบรนด์สินค้าอุตสาหกรรมแล้ว ยังได้มีธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยทองสุขได้ให้เกียรติร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านการเงินและการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย